Regulaminy

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTOWIE

Podstawowe informacje:

Aby korzystać z naszej biblioteki, musisz być do niej zapisany i posiadać kartę biblioteczną.
Karta wymagana jest we wszystkich agendach biblioteki.
 
Zapis i karta biblioteczna:

Przyjdź do naszej biblioteki na  ul. Grochowskiego 17  z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, na formularzu zapisu będzie wymagany podpis twojego rodzica lub opiekuna prawnego.
Karta jest wydawana nieodpłatnie i jednorazowo (na całe życie)
Jeśli kartę zgubisz lub zniszczysz, wydamy Ci duplikat w cenie 5 zł.
 
Zasady korzystania z biblioteki:

Możesz wypożyczyć maksymalnie 10 książek lub audiobooków na 60 dni.
Jesteś zobowiązany oddać je w terminie.
Przetrzymanie książki skutkuje naliczeniem opłaty - 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc za każdy egzemplarz
 
Przedłużenie terminu zwrotu książki:

Możesz jednokrotnie przedłużyć termin wypożyczenia o kolejne 30 dni.
Możesz to zrobić za pomocą swojego konta online, telefonicznie lub osobiście w bibliotece.
Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek, na które jest kolejka.

 

Pliki do pobrania