Regulaminy

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTOWIE

Podstawowe informacje:

Aby korzystać z naszej biblioteki, musisz być do niej zapisany i posiadać kartę biblioteczną.
Karta wymagana jest we wszystkich agendach biblioteki.
 
Zapis i karta biblioteczna:

Przyjdź do naszej biblioteki na  ul. Grochowskiego 17  z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, na formularzu zapisu będzie wymagany podpis twojego rodzica lub opiekuna prawnego.
Karta jest wydawana nieodpłatnie i jednorazowo (na całe życie)
Jeśli kartę zgubisz lub zniszczysz, wydamy Ci duplikat w cenie 5 zł.
 
Zasady korzystania z biblioteki:

Możesz wypożyczyć maksymalnie 10 książek lub audiobooków na 60 dni.
Jesteś zobowiązany oddać je w terminie.
Przetrzymanie książki skutkuje naliczeniem opłaty - 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc za każdy egzemplarz
 
Przedłużenie terminu zwrotu książki:

Możesz jednokrotnie przedłużyć termin wypożyczenia o kolejne 30 dni.
Możesz to zrobić za pomocą swojego konta online, telefonicznie lub osobiście w bibliotece.
Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek, na które jest kolejka.

 

 

BASIC TERMS OF USING THE CITY PUBLIC LIBRARY IN ZŁOTÓW

Basic information:
In order to make use of the library, you have to sign up and get a library card. The card is required to take advantage of all parts of the library.

Signing up, library card:
Take your ID card or other document confirming your identity and residence and visit the library at ul. Grochowskiego 17.
If you are a minor, your parent or legal guardian will be requested to sign the sign up form.
The library card is issued free of charge and only once (for life).
If you lose or damage your card, we will issue a duplicate at a price of 5 zł.

Terms of using the library:
You can borrow a maximum of 10 books or audiobooks for 60 days.
You are obliged to return them within the time-limit.
An overdue book results in a fee of 1 zł for each commencing month for each copy.

Extension of the time-limit
You can extend this time-limit once for another 30 days.
You can do it via your online account, by phone or personally in the library.
If there is a line for certain books, there is no possibility to extend the time-limit.

 

 

Pliki do pobrania