21 września 2021 "Mamy Moc" - warsztaty z coach'em

MAMY MOC!!!   
We wtorek 21 września odbyło się drugie spotkanie w ramach naszego projektu DLA MAM dofinansowanego przez Fundację BGK w programie "Skrzydła dla Mamy" edycja II.
Były to warsztaty z coach'em Panią Karoliną Skotarczak-Dobrzyńską. Spotkanie było bogate w rozmowy, rozważania i emocje.
Podczas kiedy mamy się szkoliły, dzieci uczestniczyły w zajęciach czytelniczych w Oseskowym Klubiku Bajkowym.