23 sierpnia 2021 MAMY MOC! - bezpłatne warsztaty dla mam

MAMY MOC! - bezpłatne warsztaty dla mam

MAMY MOC! - Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla mam!

Już od września Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie realizować będzie projekt „MAMY MOC!” dofinansowany z programu grantowego Fundacji BGK „Skrzydła dla Mamy” edycja II.

Projekt zakłada cykl spotkań i warsztatów, które mają na celu ułatwić młodym mamom powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi, podwyższyć ich kompetencje, pomóc znaleźć w sobie energię do działania i nowe talenty.

W programie szereg spotkań z różnych dziedzin:

®     MOTYWACJE – warsztaty z coachem wzmacniające poczucie wartości;

®     NOWE KOMPETENCJE  – warsztaty z grafiki komputerowej, „małej stolarki” i florystyki;

®     WIZERUNEK – warsztaty kosmetyczne;

®     NOWA JA(KOŚĆ) – profesjonalna sesja zdjęciowa.

Dzięki warsztatom mamy nabędą nowe umiejętności, uwierzą w siebie, otworzą się na nowe działania, nauczą się dbać o siebie i poznać możliwości zatrudnienia. Niewątpliwie zwiększy to ich zawodową atrakcyjność i ułatwi powrót do pracy.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 10 kobiet, o czym zdecyduje kolejność zgłoszeń.

WAŻNE: Osobami uprawnionymi do udziału w rekrutacji są kobiety aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, a także kobiety bezrobotne sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 6.

Na czas udziału w warsztatach zapewniamy uczestniczkom opiekę nad dziećmi w ramach zajęć Oseskowego Klubiku Bajkowego.

Zapisy w bibliotece lub pod nr tel.: 67 263 2000


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!