31 sierpnia 2021 Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTOWA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie.

Informacje dot. wymagań kwalifikacyjnych kandydatów dostępne są na stronie www.bip.zlotow.pl w zakładce Urząd Miejski/Oferty pracy oraz na tablicy ogłoszeń.

Termin na składanie aplikacji upływa w dniu 24.09.2021r.

Więcej: http://bip.zlotow.pl/?a=11276