06 lipca 2021 Świetna książka- polecam!

Świetna książka- polecam!

REGULAMIN KONKURSU

Świetna książka- polecam!

Kochasz książki? Nie wyobrażasz sobie wakacji bez czytania?
A może całkiem przypadkowo trafiłeś na coś ciekawego, nie będąc wcale molem książkowym?

Podziel się z nami swoja opinią  i weź udział w naszym konkursie. Napisz recenzję dowolnej książki (swojego number one). Pisz, jak potrafisz! Pomóż niezdecydowanym wybrać coś dla siebie…

Dzielmy się radością czytania i pisania! Czekamy na Twoją recenzję!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie zaprasza do konkursu:

Dla Kogo jest ten konkurs?

Dla wszystkich mieszkańców powiatu złotowskiego niezależnie od wieku, płci, wyznania, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, filozofii życiowej, ilości przeczytanych książek itp. itd. 

Co masz zrobić?

Napisz recenzję wybranej książki. Prześlij ją do nas mailowo na adres: konkurs@biblioteka-zlotow.pl lub dostarcz pracę do siedziby biblioteki   (ul. Grochowskiego 17; 77-400 Złotów).

W przypadku odręcznego pisania prosimy o czytelność.  

Do kiedy?

Na czytanie i pisanie masz całe wakacje, na recenzję czekamy
do 01.09.2021r.

Nagrody

Jeszcze nie wiemy jakie, ale na pewno atrakcyjne

Po co to wszystko?

Wybrane przez Jury prace udostępnimy innym. „Polecajki” to najlepsza forma zachęcania do czytania.

Pamiętaj o:

Każdy uczestnik musi podać: imię, nazwisko, wiek (nie ma się czego wstydzić;), adres do korespondencji, nr telefonu.

Przetwarzanie danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie,
 ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz, e-mail: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl tel. 67 263 20 00. 

2.    Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie jest: Alicja Mendyk; ul. Szpitalna 12; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056 ; e-mail: am-iod@wp.pl 

3.    Dane osobowe, w tym wizerunek, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, w przypadku osób niepełnoletnich) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

4.    Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub poprawienia.

5.    Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Złotowie, znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na jej stronie internetowej.

6.    Prace konkursowe przechodzą mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych biblioteki (np. w mediach, portalach społecznościowych, na stronie internetowej MBP, w materiałach multimedialnych promujących działalność biblioteki itp.). 

7.    Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją całości Regulaminu.