02 sierpnia 2022 Otrzymaliśmy dofinansowanie !!!

Otrzymaliśmy dofinansowanie !!!

Na naszych półkach będzie WIĘCEJ.... I WIĘCEJ.... I JESZCZE WIĘCEJ NOWOŚCI!!!

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 32.308 zł na zakup NOWOŚCI WYDAWNICZYCH w 2022 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 

Łącznie na zakup nowości wydawniczych dla naszej biblioteki na rok 2022 przeznaczona zostanie kwota 93.800zł :-)