28 września 2021 "Mamy Moc" - warsztaty z coach'em

MAMY MOC!!!   
We wtorek 28 września odbyło się trzecie spotkanie w ramach naszego projektu DLA MAM dofinansowanego przez Fundację BGK w programie "Skrzydła dla Mamy" edycja II.
Były to już drugie warsztaty z coach'em Panią Karoliną Skotarczak-Dobrzyńską. Tym razem uczestniczki pracowały nad swoim celem przy pomocy metafory z użyciem kart POINTS OF YOU.
Podczas kiedy mamy się szkoliły, dzieci uczestniczyły w zajęciach czytelniczych w Oseskowym Klubiku Bajkowym.