::      STRONA GŁÓWNA    ::     


Kawiarenka literacka
Spotkanie z profesorem Janem Miodkiem 'Polszczyzna po roku 1989' - 7.05.2010r.1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


Powrót do listy galerii